Att sälja läkemedel

Funderar ni på att börja sälja receptfria läkemedel?
Det är då viktigt att man följer det regelverk som är bestämt för att sälja och hantera denna typ av produkter. Nedan följer en kort beskrivning på vad man måste tänka på.

Innan du börjar sälja
Då måste skicka en anmälan till Läkemedelsverket att du avser att sälja denna typ av produkter. Utöver anmälan måste man upprätta ett sk egenkontrollprogram. Egenkontrollprogramet är en skriftlig instruktion på hur läkemedels produkterna ska hanteras på ditt försäljningsställe och ska finnas tillgänglig som ett stöd för personal som arbetar med produkterna.

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och tar ut en årlig avgift om 1 600 kr.

Kommunen
Din kommun har kontrollansvaret och får lov att ta betalt för sin kontroll. Kommunen ska säkerställa att produkterna säljs på ett korrekt sätt.

Mer information om att sälja läkemedel hittar ni på läkemedelsverket.se

Vi hjälper dig!
Vi på Snabboteket sätter stor stolthet i att hjälpa våra återförsäljare igenom ovanstående process. Vill du börja sälja receptfria läkemedel i din butik, kontakta oss så hjälper vi dig kostnadsfritt. Kontakta oss via mail på info@snabboteket.se eller på telefon:+46 10 447 54 40. Vi ser fram emot att hjälpa dig.